(734) 283-6522

Turkey Pita

$6.25

W/Lettuce & Tomato