(734) 283-6522

Turkey Pita

$5.95

W/Lettuce & Tomato